کمیته اجرایی کنگره

اعضای کمیته اجرایی کنگره ( به ترتیب حروف الفبا )

 

  • فاطمه جوادی
  • ویدا ساعی
  • فاطمه عباسی سیر
  • نسرین فرخی
  • محسن فرج
  • مهدی قدسی نژاد
  • معصومه السادات موسوی

 

دانلود خلاصه مقالات کنگره دوازدهم

     فارسی                    English