اطلاعیه

مهلت ارسال

خلاصه مقالات تا

15 / 5 / 93

تمدید شد.

.

کمیته علمی

 

اعضای کمیته علمی: (به ترتیب حروف الفبا):

دکتر علی اکبر اسدی پویا

دکتر ناهید بلادی مقدم

دکتر جعفر بوالهری

دکتر غلامرضا زمانی

دکتر کورش قره گزلی

دکتر محمود معتمدی

دکتر جعفر مهوری

دکتر سهراب هاشمی فشارکی

 

سخنرانان مدعو: (به ترتیب حروف الفبا):

دکتر علی اکبر اسدی پویا

دکتر ناهیداشجع زاده

دکتر محمود رضااشرفی

دکتر سوزان امیر سالاری

دکتر مجید برکتین

دکتر محمد رضا بصیرت نیا

دکتر ناهید بلادی مقدم

دکتر خسرو پارسا

دکتر موسی تقی پور

دکتر سید حسن تنکابنی

دکتر امید حسامی

دکتر حسین دلاور کسمایی

دکتر الهام رحیمیان

دکتر صحرائیان

دکتر مجید غفارپور

دکتر کورش قره گزلی

دکتر احمد کامگار پور

دکتر محمود محمدی

دکتر حمیده مصطفایی

دکتر محمود معتمدی

دکتر هوشنگ معین

دکتر جعفر مهوری

دکتر میری

دکتر سید سهراب هاشمی فشارکی

 

 

 

 

ا