اطلاعیه

اعلام نتایج مقالات

از افرادی که مقالات آنها به صورت ارائه پوستر پذیرفته شده است ، خواهشمندیم پوستر های خود را در سایز عرض 90 و طول 130 سانتیمتر ارائه نمایند.

آخرین مهلت ارسال

خلاصه مقالات:

93/09/30 (تمدید شد)

تاريخ برگزاری کنگره:

8 الی 10 بهمن ماه سال 1393

هزینه های ثبت نام

فوق تخصص / متخصص

(120.000 تومان)

عمومی / PHD

(100.000 تومان)

کارشناسی / کارشناسی ارشد

(80.000 تومان)

  • در صورت ثبت نام تا مورخ 93/11/04 مبلغ 20.000 تومان از مبالغ فوق کسر خواهد شد.

.

کمیته علمی

 

اعضای کمیته علمی: (به ترتیب حروف الفبا):

 

دکتر حسینعلی ابراهیمی

متخصص مغز و اعصاب و  استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دکتر بهروز احسن

متخصص مغز و اعصاب و  استادیار دانشگاه علوم پزشکی سنندج

دکتر احمدی

متخصص مغز و اعصاب و  استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر علی اکبر اسدی پویا

متخصص مغز و اعصاب و استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر ناهید اشجع زاده

متخصص مغز و اعصاب و  دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر اشرفی

فوق تخصص اعصاب اطفال و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر مسعود اعتمادی فر

متخصص مغز و اعصاب و  استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر سوزان امیر سالاری

متخصص مغز و اعصاب و  دانشیاردانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...

دکتر ناهید بلادی مقدم

متخصص مغز و اعصاب و  دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر پرویز بهرامی

متخصص مغز و اعصاب و  دانشیار دانشگاه علوم پزشکی لرستان

دکتر حسین پاکدامن

متخصص مغز و اعصاب و  استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر منصوره تقاء

متخصص مغز و اعصاب و  دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر سید حسن تنکابنی

فوق تخصص اعصاب اطفال و استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر محمد حسین حریر چیان

متخصص مغز و اعصاب و  دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر امید حسامی

متخصص مغز و اعصاب و  استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر حمید خماند

متخصص مغز و اعصاب و  استادیار دانشگاه علوم پزشکی سنندج

دکتر طاهر درودی

معاونت آموزش مرکز تحقیقات علوم و اعصاب شفاء

حسین دلاور کسمایی

متخصص مغز و اعصاب و  استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر نازنین رزازیان

متخصص مغز و اعصاب و  استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دکتر غلامرضا زمانی

فوق تخصص اعصاب اطفال و استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر طاهر طاهری

حراح مغز و اعصاب( مرکزتحقیقات علوم و اعصاب شفاء )

دکتر مجید غفارپور

متخصص مغز و اعصاب و  استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر محمد غفرانی

فوق تخصص اعصاب اطفال و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر محمد فروغی

متخصص مغز و اعصاب و  دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر قدسی

حراح مغز و اعصاب( مرکزتحقیقات علوم و اعصاب شفاء )

دکتر کورش قره گزلی

متخصص مغز و اعصاب و  استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر زرین کیهانی دوست

فوق تخصص اعصاب اطفال ودانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر فرهاد محولاتی

فوق تخصص اعصاب اطفال و استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر حمیده مصطفایی

متخصص مغز و اعصاب و مدیر عامل انجمن صرع ایران

دکتر محمود معتمدی

متخصص مغز و اعصاب و  دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر  جعفر مهوری

متخصص مغز و اعصاب و  دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر محمد رضا نجفی

متخصص مغز و اعصاب و  دانشیاردانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر سهراب هاشمی فشارکی

متخصص مغز و اعصاب

دکتر مهران همام

متخصص مغز و اعصاب و  استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد