هزینه های ثبت نام

 

هزینه های ثبت نام

متخصصین: 1/500/000ریال

پزشکان عمومی: 1/000/000ریال

تاریخ برگزاری کنگره

 

30 دی ماه الی 2 بهمن ماه 1394

اطلاعیه

 

مهلت ارسال مقاله تا تاريخ1394/9/04 تمدید شد.

بروشور فراخوان کنگره

نحوه ارسال مقاله

مسئوليت مطالب از نظر علمی و انشايی به عهده نويسندگان است .

•  با توجه به اينکه خلاصه مقاله ها در صورت پذيرش به همان صورت ارسال شده،

در کتاب خلاصه مقالات درج می شوند، لطفا" نسبت به صحت رعايت اصول نگارش

املائی - انشايی اطمينان حاصل نموده و متن را قبل از ارسال نهايی ، بازبينی

نمائيد.نام همکاران خود را نیز به همان ترتیب که در مقاله ذکر می کنید در مقاله چاپ خواهد شد .

•  نحوه ارائه مقالات در کنگره به صورت ارائه سخنرانی و يا پوستر است.

•  ذکر نام و نام خانوادگی ، نوع تخصص، کد ملی، شماره تلفن ثابت، تلفن همراه، فاکس

و آدرس پست الکترونيکی در مقاله الزامی می باشد.

• لطفا" خلاصه مقاله خود را به آدرس secretary@epilepsycongress.ir ارسال فرمائید.

• نتیجه بررسی مقاله ها توسط هیئت داوران ،متعاقبا" بر روی سایت اعلام خواهد شد.

.

کمیته علمی


اعضای کمیته علمی (به ترتیب حروف الفبا):دکتر حسینعلی ابراهیمی

متخصص مغز و اعصاب و استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دکتر بهروز احسن متخصص مغز و اعصاب و استادیار دانشگاه علوم پزشکی سنندج
دکتر ساناز احمدی متخصص مغز و اعصاب و استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر علی اکبر اسدی پویا متخصص مغز و اعصاب و استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دکتر ناهید اشجع زاده متخصص مغز و اعصاب و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دکتر محمود رضا اشرفی فوق تخصص اعصاب اطفال و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر مسعود اعتمادی فر متخصص مغز و اعصاب و  استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دکتر سوزان امیر سالاری متخصص مغز و اعصاب و  دانشیاردانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...
دکتر ناهید بلادی مقدم متخصص مغز و اعصاب و  دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر جعفر بوالهری روان پزشک و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر پرویز بهرامی متخصص مغز و اعصاب و  دانشیار دانشگاه علوم پزشکی لرستان
دکتر حسین پاکدامن متخصص مغز و اعصاب و  استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر منصوره تقاء متخصص مغز و اعصاب و  دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر سید حسن تنکابنی فوق تخصص اعصاب اطفال و استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر محمد حسین حریر چیان متخصص مغز و اعصاب و  دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر امید حسامی متخصص مغز و اعصاب و  استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر حمید خماند متخصص مغز و اعصاب و  استادیار دانشگاه علوم پزشکی سنندج
دکتر طاهر درودی معاونت آموزش مرکز تحقیقات علوم و اعصاب شفاء
حسین دلاور کسمایی متخصص مغز و اعصاب و  استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر نازنین رزازیان متخصص مغز و اعصاب و  استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
دکتر غلامرضا زمانی فوق تخصص اعصاب اطفال و استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر فاطمه صدیق مروستی متخصص مغز و اعصاب و نماینده انجمن صرع ایران در بندرعباس
دکتر طاهر طاهری جراح مغز و اعصاب( مرکزتحقیقات علوم و اعصاب شفاء )
دکتر مجید غفارپور متخصص مغز و اعصاب و  استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر محمد غفرانی فوق تخصص اعصاب اطفال و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر محمد فروغی متخصص مغز و اعصاب و  دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دکتر قدسی حراح مغز و اعصاب( مرکزتحقیقات علوم و اعصاب شفاء )
دکتر کورش قره گزلی متخصص مغز و اعصاب و  استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر زرین کیهانی دوست فوق تخصص اعصاب اطفال ودانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر مهدی مقدسی متخصص مغز و اعصاب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر فرهاد محولاتی فوق تخصص اعصاب اطفال و استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر حمیده مصطفایی متخصص مغز و اعصاب
دکتر محمود معتمدی متخصص مغز و اعصاب و  دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر جعفر مهوری متخصص مغز و اعصاب و  دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دکتر محمد رضا نجفی متخصص مغز و اعصاب و  دانشیاردانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دکتر احمد نگهی متخصص مغز و اعصاب و  استادیاردانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
دکتر نوریان متخصص مغز و اعصاب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد مشهد
دکتر سهراب هاشمی فشارکی متخصص مغز و اعصاب
دکتر مهران همام متخصص مغز و اعصاب و  استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد